ΑΒΛΑΒΕΙΑ

Όταν ο άνθρωπος λειτουργεί σαν ψυχή, θεραπεύει· διεγείρει και ζωογονεί· διαβιβάζει τις πνευματικές δυνάμεις του σύμπαντος κι όλες οι βλαβερές εκπορεύσεις κι όλες οι καταστρεπτικές δυνάμεις βρίσκουν στο ανθρώπινο βασίλειο ένα φραγμό. Το κακό και τα αποτελέσματά του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρωπότητα σαν λειτουργικό αγωγό. Η λειτουργία της ανθρωπότητας είναι να διαβιβάζει και να χειρίζεται δύναμη. Αυτό στα πρώτα στάδια και τα στάδια της άγνοιας γίνεται καταστρεπτικά και με βλαβερά αποτελέσματα. Αργότερα όταν η ανθρωπότητα θα δρα υπό την επιρροή της ψυχής, θα χειρίζεται τη δύναμη ορθά και συνετά και θα προκύπτει καλό. Είναι πράγματι αλήθεια ότι “πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει άχρι του νυν δια την αποκάλυψιν των υιών του Θεού”.
2. Η προσαγωγή φωτός. Η ανθρωπότητα είναι ο πλανητικός φωτοδότης που διαβιβάζει το φως της γνώσης, της σοφίας και της κατανόησης κι αυτό με εσωτερική έννοια. Οι τρεις αυτές όψεις του φωτός μεταφέρουν τρεις όψεις ψυχικής ενέργειας στην ψυχή σ’ όλες τις μορφές με το μέσον της άνιμα μούντι, της παγκόσμιας ψυχής. Μιλώντας από φυσική σκοπιά, μπορεί να γίνει αντιληπτό αν μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τη διαφορά μεταξύ του πλανητικού φωτισμού μας σήμερα κι εκείνου πριν πεντακόσια χρόνια – οι άπλετα φωτισμένες πόλεις μας, οι αγροτικές επαρχίες μας, που λάμπουν τη νύχτα με τους φωταγωγημένους δρόμους και τα σπίτια τους· οι αερολιμένες μας που διαγράφονται από τους προβολείς και τους λαμπερούς φάρους τους· οι ωκεανοί μας που είναι διάστικτοι από τα φωταγωγημένα πλοία τους και θα παρατηρούνται όλο και περισσότερο τα φωταγωγημένα αεροσκάφη μας να διασχίζουν τους ουρανούς.

Αυτά δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της αυξανόμενης φώτισης του ανθρώπου. Η όψη γνώση του φωτός τα έφερε σε ύπαρξη. Ποιος άραγε θα πει τι θα προκύψει όταν επικρατήσει η όψη σοφία; Όταν συνενωθούν με την κατανόηση, η ψυχή θα ελέγχει τους τρεις κόσμους και όλα τα βασίλεια της φύσης.

3. Η διαβίβαση ενέργειας. Το κλειδί της σημασίας της μπορεί να συλληφθεί σαν έννοια, παρότι προς το παρόν δε θα κατανοηθεί, από την αντίληψη ότι το ανθρώπινο βασίλειο επιδρά κι επηρεάζει τα τρία υπανθρώπινα βασίλεια. Το κατερχόμενο πνευματικό Τρίγωνο και το ανορθούμενο υλικό Τρίγωνο συναντώνται σημείο προς σημείο στην ανθρωπότητα όταν μπορέσει να βρεθεί το σημείο ισορροπίας. Η ελπίδα του κόσμου βρίσκεται στην επίτευξη και την πνευματοποίηση του ανθρώπου. Το ίδιο το ανθρώπινο γένος είναι ο παγκόσμιος Σωτήρας του οποίου όλοι οι παγκόσμιοι Σωτήρες δεν είναι παρά το σύμβολο και η εγγύηση.

4. Η συγχώνευση της ντεβαϊκής ή αγγελικής εξέλιξης και της ανθρώπινης. Είναι ένα μυστήριο που θα επιλυθεί καθώς ο άνθρωπος θα φθάσει στη συνείδηση του δικού του ηλιακού Αγγέλου για να ανακαλύψει απλά πως κι αυτός επίσης δεν είναι παρά μια μορφή ζωής που έχοντας υπηρετήσει το σκοπό της πρέπει να εγκαταλειφθεί. Η αγγελική ή ντεβαϊκή εξέλιξη είναι μια από τις μεγάλες γραμμές δύναμης που περιέχονται στη θεία έκφραση και οι ηλιακοί Άγγελοι, οι Αγκνισβάττα της Μυστικής Δοξασίας και της Πραγματείας επί του Κοσμικού Πυρός, ανήκουν – στη μορφική τους όψη – σ’ αυτή τη γραμμή.

Έτσι η ανθρωπότητα υπηρετεί και με την ανάπτυξη μιας συνειδητής τάσης για υπηρεσία, την αύξηση της συνειδητής κατανόησης του ατομικού ρόλου που πρέπει να παίξει κανείς στην πραγμάτωση του σχεδίου και την υπαγωγή της προσωπικότητας στην ψυχή θα προκύψει η σταθερή πρόοδος της ανθρωπότητας στο στόχο της παγκόσμιας υπηρεσίας της.

Μπορώ άραγε να πω εδώ μια λέξη που θα καταστήσει αυτή την κορύφωση πρακτικό στόχο στη ζωή σας; Βλαβερές μαγνητικές συνθήκες σαν αποτέλεσμα του εσφαλμένου χειρισμού της δύναμης από μέρους του ανθρώπου είναι οι αιτίες του κακού στον κόσμο γύρω μας, συμπεριλαμβανομένων των τριών υπανθρώπινων βασιλείων. Πώς μπορούμε άραγε σαν άτομα να το αλλάξουμε αυτό; Με την ανάπτυξη μέσα μας της Αβλάβειας. Επομένως μελετήστε τον εαυτό σας απ’ αυτή τη σκοπιά. Μελετήστε την καθημερινή σας συμπεριφορά, τα λόγια και τις σκέψεις, για να τις καταστήσετε τελείως αβλαβείς. Προσπαθήστε να κάνετε σκέψεις για σας και τους άλλους, που θα είναι εποικοδομητικές και θετικές και συνεπώς αβλαβείς στα αποτελέσματά τους. Μελετήστε το συναισθηματικό σας αποτέλεσμα στους άλλους, έτσι ώστε με καμιά διάθεση, καμιά κατάθλιψη και καμιά συναισθηματική αντίδραση να μην μπορείτε να βλάψετε το συνάνθρωπό σας. Να θυμάστε σε σχέση μ’ αυτό ότι η βίαιη πνευματική έφεση κι ο ενθουσιασμός, που εφαρμόζονται και κατευθύνονται εσφαλμένα, μπορούν ευκολότατα να βλάψουν ένα συνάνθρωπό μας, γιαυτό μην προσέχετε μόνο τις λανθασμένες τάσεις σας αλλά και τη χρήση των αρετών σας.

Αν η αβλάβεια είναι ο βασικός τόνος της ζωής σας, θα κάνετε περισσότερα για να προκαλέσετε ορθές αρμονικές συνθήκες στην προσωπικότητά σας παρά με οποιοδήποτε βαθμό πειθαρχίας σ’ άλλες γραμμές. Η δραστική κάθαρση που επιφέρει η προσπάθεια να είμαστε αβλαβείς, θα συντείνει πολύ στην εξάλειψη των λανθασμένων καταστάσεων συνείδησης. Φροντίστε λοιπόν να εισάγετε την ιδέα αυτή στη βραδινή σας ανασκόπηση.

Θα ήθελα να παροτρύνω τον καθένα που διαβάζει αυτές τις σελίδες να κάνει μια καινούργια αρχή στην πνευματική ζωή. Θα του έλεγα, ξέχασε όλες τις περασμένες επιτεύξεις, ανάπτυξε ζήλο και συγκεντρώσου στο Σχέδιο.

Μέχρι στιγμής έγινε ασφαλώς κάποια πρόοδος στην ομαδική αντίληψη κι εκδηλώνεται λιγότερο ενδιαφέρον για το χωριστό εαυτό. Αναμφίβολα οραματιζόμαστε με περισσότερη πίστη τον Αγαθό Νόμο που οδηγεί όλη τη δημιουργία στην πλήρη τελείωση και μ’ αυτό τον οραματισμό αποκτήθηκε η ικανότητα απόσπασης του βλέμματος απ’ τις υποθέσεις της ατομικής εμπειρίας και προσήλωσής του στην πραγμάτωση του σκοπού για το σύνολο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός και στόχος. Εύρος οράματος, περιεκτικότητα κατανόησης και πλατύς ορίζοντας είναι τα προκαταρκτικά ουσιώδη κάθε έργου υπό την καθοδήγηση της ιεραρχίας των μυστών· η σταθεροποίηση της συνείδησης στη μία ζωή και η αναγνώριση της βασικής ενότητας όλης της δημιουργίας πρέπει κάπως ν’ αναπτυχθεί πριν εμπιστευθούν σε κάποιον ορισμένες γνώσεις και Λέξεις Δύναμης και το χειρισμό εκείνων των δυνάμεων που φέρνουν την υποκειμενική πραγματικότητα σε εξωτερική εκδήλωση.

Σας λέω λοιπόν τη στιγμή αυτή, εγώ – ένας πρεσβύτερος και ίσως πιο έμπειρος μαθητής και εργάτης στο μεγάλο αμπελώνα του Κυρίου – ασκώ την αβλάβεια με ζέση και κατανόηση, γιατί είναι (όταν εφαρμόζεται αληθινά) ο καταστροφέας κάθε περιορισμού. Η βλαβερότητα βασίζεται στην ιδιοτέλεια και σε μια εγωκεντρική στάση. Είναι η εκδήλωση δυνάμεων συγκεντρωμένων για αυτοπροβολή, αυτοεπέκταση και αυτοϊκανοποίηση. Η αβλάβεια είναι η έκφραση της ζωής του ανθρώπου που αντιλαμβάνεται πως είναι παντού, που ζει συνειδητά σαν ψυχή, του οποίου η φύση είναι αγάπη, του οποίου η μέθοδος είναι η περιεκτικότητα και για τον οποίο όλες οι μορφές είναι όμοιες κατά το ότι συγκαλύπτουν και κρύβουν το φως και δεν είναι παρά εξωτερικεύσεις του ενός Άπειρου Όντος. Η αντίληψη αυτή, ας το υπενθυμίσω, εκδηλώνεται σαν αληθινή κατανόηση της ανάγκης του αδελφού, διαζευγμένη από συναίσθημα και σκοπιμότητα. Οδηγεί σ’ εκείνη τη σιωπή της γλώσσας που προκύπτει απ’ τη μη αναφορά στο χωριστό εαυτό. Επιφέρει την ακαριαία εκείνη ανταπόκριση στην αληθινή ανάγκη, που χαρακτηρίζει τα Μεγάλα Όντα τα οποία (εισχωρώντας κάτω απ’ την εξωτερική εμφάνιση) βλέπουν την εσώτερη αιτία που παράγει τις συνθήκες που σημειώνονται στην εξωτερική ζωή κι έτσι απ’ αυτό το σημείο της σοφίας μπορεί να δοθεί αληθινή βοήθεια και καθοδήγηση. Η αβλάβεια επιφέρει στη ζωή επιφυλακτικότητα κρίσης, συγκράτηση της ομιλίας, ικανότητα αποφυγής της παρορμητικής δράσης και την εκδήλωση ενός μη επικριτικού πνεύματος. Έτσι μπορεί να δοθεί ελεύθερη δίοδος στις δυνάμεις της αληθινής αγάπης και στις πνευματικές εκείνες ενέργειες που φαίνεται να ζωογονούν την προσωπικότητα, οδηγώντας συνεπώς σε ορθή δράση.

Ας είναι λοιπόν η αβλάβεια ο βασικός τόνος της ζωής σας. Η βραδινή ανασκόπηση πρέπει να διεξάγεται ολοκληρωτικά πάνω σ’ αυτή τη γραμμή· διαιρέστε την εργασία ανασκόπησης σε τρία μέρη κι εξετάστε:

1. Την αβλάβεια στη σκέψη. Αυτή θα καταλήξει πρώτιστα στον έλεγχο της ομιλίας.

2. Την αβλάβεια στη συναισθηματική αντίδραση. Αυτή θα οδηγήσει να γίνετε αγωγός της αγαπητικής όψης της ψυχής.

3. Την αβλάβεια στη δράση. Αυτή θα επιφέρει ευστάθεια, επιδεξιότητα στη δράση και την αποδέσμευση της δημιουργικής θέλησης.

Οι τρεις αυτές προσεγγίσεις στο ζήτημα πρέπει να μελετηθούν από τα αποτελέσματά τους πάνω μας και στην ανάπτυξή μας και από τα αποτελέσματά τους πάνω σ’ όσους προσεγγίζουμε και πάνω στους συντρόφους του περιβάλλοντός μας.

(Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας )

 

 

Advertisements

2 Σχόλια to “ΑΒΛΑΒΕΙΑ”

  1. Πολύ σημαντικά διδάγματα…να τα θυμόμαστε όλοι μας συχνά

    Μου αρέσει!

  2. Πολύ σημαντικά διδάγματα…να τα θυμόμαστε όλοι μας συχνά
    ναι θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς τον περισσότερο καιρό νοσούμε από …..αμνησία και θεωρούμε τα υλιστικά θέματα πιό σημαντικά!

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: